Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Mniejszości w Polsce. Projekt ustawy przyjęty niemal jednogłośnie

Mniejszości w Polsce. Projekt ustawy przyjęty niemal jednogłośnie

Fot. Reporter
Niemal jednogłośnie Sejm przyjął ustawę o mniejszościach narodowych, która ma umożliwić kontynuację programu na rzecz społeczności romskiej w latach 2014-2020. Za było 434 posłów, nikt nie był przeciw, wstrzymało się dwóch parlamentarzystów.

Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym nie budziła kontrowersji, bo jej głównym celem - jak podkreślał sprawozdawca Arkady Fiedler (PO) - było stworzenie możliwości kontynuacji programu na rzecz społeczności romskiej, realizowanego wcześniej w latach 2004-13. Przyjęcie ustawy umożliwi Radzie Ministrów stworzenie nowego programu romskiego na lata 2014-2020 - przekonywał Fiedler.

Najwięcej kontrowersji wśród przedstawicieli mniejszości narodowych wzbudzał wprowadzony przez ustawę termin integracja społeczna. - Jako mniejszości jesteśmy wystarczająco zintegrowani, chcemy przeżyć, chcemy, by pejzaż kulturowy Polski był nie jednorodny, ale różny. Ustawa, która ma nas chronić, będzie nakazywać nam się integrować. To zasadnicza sprzeczność z duchem ustawy - mówił na początku kwietnia przedstawiciel mniejszości słowackiej Ludomir Molitoris.

W toku prac legislacyjnych posłowie oraz wiceminister administracji i cyfryzacji Stanisław Huskowski przekonywali, że terminu integracja społeczna nie należy rozumieć jako asymilacji. Huskowski argumentował, że termin ten należy rozumieć jako zachowanie przez mniejszość swojej odrębności, przy umiejętności porozumiewania się z większością. Dodał, że integracja odnosi się także do tego, by większość wykazywała większe zrozumienie dla odrębności mniejszości.

W myśl zapisów ustawy integracja społeczna to mają być działania, które zwiększają partycypację mniejszości w ważnych aspektach życia społecznego, w szczególności takich jak system oświaty, wychowania, rynek pracy, system zabezpieczenia społecznego, warunki bytowe oraz opieka zdrowotna.

Ustawa wzmacnia też kompetencje ministra właściwego ds. mniejszości (obecnie jest to minister administracji i cyfryzacji) związane z zachowaniem i rozwojem tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowaniem i rozwojem języka regionalnego, a także ich integracją obywatelską i społeczną.

Autorzy nowelizacji zaznaczają, że choć jest ona adresowana do wszystkich mniejszości, jej beneficjentami mają być głównie Romowie jako jedyna mniejszość etniczna zagrożona wykluczeniem społecznym - bo mimo podejmowanych od lat 90. prób integracji Romów, nadal pozostają oni grupą zmarginalizowaną.

Według danych przedstawionych w analizie Biura Analiz Sejmowych, obecnie w Polsce zamieszkuje od 12,7 tys. (dane narodowego spisu powszechnego) do 35 tys. (dane samych Romów) przedstawicieli mniejszości romskiej. To jedna z czterech żyjących w Polsce mniejszości etnicznych. Pozostałe to mniejszości: karaimska, łemkowska i tatarska.

Teraz nowelizacja trafi do Senatu.

Czytaj więcej w Money.pl
Wrocławscy Romowie proszą o pomoc
80 rumuńskich Romów, w tym 45 dzieci, mogą stracić swoje domy. Chodzi o wysiedlenie z nieformalnego obozowiska przy ulicy Kamieńskiego we Wrocławiu.
Policja zlikwidowała obozowisko Romów
Mieszkało w nim ponad 500 Romów, w tym setki dzieci. Z wnioskiem o ewakuację wystąpiły francuskie koleje, właściciel terenu, na którym mieszkali Romowie.
Romowie przed sądem. Za mieszkanie w...
Przed wrocławskim sądem rozpoczęła się rozprawa w sprawie eksmisji rumuńskich Romów z koczowiska przy ul. Kamieńskiego. Od kilku lat w barakach bez bieżącej wody mieszka tam około 60 osób.
PAP
Czytaj także
Polecane galerie
czy zasiłki będą jednakowe?
77.255.223.* 2014-04-24 16:09
Cieszy mnie niezmiernie, że nie tylko nabór do policji będzie wykonywany zgodnie z wytycznymi UE. Powątpiewam tylko,czy za taką pensję mniejszości zgodzą się być posterunkowymi. Wierność i odwagę wojskową udowodnili Polscy Tatarzy i Łemkowie wielekroć w historii.Kłaniam się Im za to.Na resztę czekamy.Mniejszość Romska wyróżniła się inteligencją i wyjechała w większości.