Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Od dziś możliwe niższe opłaty komornicze

Od dziś możliwe niższe opłaty komornicze

Fot. Khz/Dreamstime
Możliwość składania do sądu przez dłużnika wniosku o obniżenie opłaty z egzekucji komorniczej przewiduje nowelizacja Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, która dziś weszła w życie. Komornicy zapowiadają zaskarżenie tych przepisów do Trybunału Konstytucyjnego.

Sejm uchwalił zmiany w połowie lutego 2010 r. Według wprowadzonych przepisów dłużnik może złożyć wniosek o obniżenie wysokości opłaty w terminie siedmiu dni, od kiedy dowiedział się o ściągnięciu opłaty albo od wezwania do jej uiszczenia.


Zgodnie z ustawą wnioski o obniżenie opłat sąd rozpatruje uwzględniając w szczególności nakład pracy komornika lub sytuację majątkową wnioskodawcy oraz wysokość jego dochodów. Do składanych wniosków stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, mówiące o skardze na czynności komornika. Wniosek będzie rozpatrywany przez sąd rejonowy, przy którym działa dany komornik.

Po nowelizacji podstawowa stawka opłaty komorniczej nie uległa zmianie i wynosi 15 proc. wyegzekwowanej kwoty, zaś 8 proc., jeśli dług jest ściągany z rachunku bankowego, z wynagrodzenia za pracę. Od czwartku 8 proc. stawka obowiązuje ponadto, jeśli dług jest ściągany także ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zasiłków dla bezrobotnych, dodatków aktywizacyjnych, stypendiów i dodatków szkoleniowych.

Nowelizacja, szczególnie we fragmencie dotyczącym miarkowania opłat, budziła kontrowersje już na etapie prac legislacyjnych. Podczas przygotowywania ustawy wskazywano, iż sądy mogą sobie nie poradzić z przypuszczalnie dużą liczbą wniosków o obniżenie opłat, a procedura może wydłużyć egzekucje.

Poprzednia strona
  • 1
  • 2
opłata, prawo, obniżenie, komornik
PAP
Czytaj także
Polecane galerie
2010-06-17 10:30 Bywalec forum
Po pierwsze: drastycznie zwiększyć ilość kancelarii komorniczych = większa konkurencja = niższe ceny i więcej szacunku dla wierzyciela, bo to on jest pracodawcą komornika, a nie jakimś u********** petentem, czego obecnie niektórzy komornicy nie mogą zrozumieć.
Po drugie: danie dłużnikowi kolejnej możliwości zaskarżania postanowień komornika spowoduje obowiązek przesłania akt sprawy do sądu i przedłużanie postępowania egzekucyjnego. Owszem niech dłużnik ma takie prawo, jednak wyłącznie po wyegzekwowaniu całej kwoty.
2010-06-17 09:23 Tysiącznik na forum

Prezes Krajowej Rady Komorniczej Jarosław Świeczkowski powiedział, iż przepisy dotyczące miarkowana opłat zostaną zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego w ciągu miesiąca od wejścia w życie, po podjęciu stosownej uchwały przez KRK.


A na co panowie czekali dotąd i zamierzają czekać nadal ? Zarzuty wobec nowelizacji dotyczą kwestii znanych oficjalnie już w momencie publikacji w D.U. Były szanse, by TK wypowiedział się przed wejściem noweli w życie. Czemu ma służyć ten okres "pomiędzy" w razie zaskarżenia przez TK ?