Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Równouprawnienie kobiet i mężczyzn. Instytucje katolickie wydawały dotacje UE z naruszeniem prawa?

Równouprawnienie kobiet i mężczyzn. Instytucje katolickie wydawały dotacje UE z naruszeniem prawa?

Fot. PAP/Grzegorz Jakubowski
Fundacja Feminoteka, wsparta przez wicemarszałkinię Sejmu Wandę Nowicką domaga się, by Ministerstwo Rozwoju Regionalnego skontrolowało, czy instytucje kościelne, wydając środki z unijnych funduszy, realizowały zasadę polityki równości płci. Podobny wniosek trafi do NIK.

Podczas konferencji prasowej w Sejmie przedstawicielki Feminoteki i Nowicka podkreślały, że zgodnie z wytycznymi MRR każdy projekt, współfinansowany przez UE musi zawierać elementy związane z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (gender mainstreaming) i zobowiązane są do tego wszystkie instytucje korzystające ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tymczasem, jak podkreślała Joanna Piotrowska z Feminoteki, biskupi i księża Kościoła katolickiego, część konserwatywnych polityków i polityczek oraz mediów od jakiegoś czasu prowadzą nagonkę na szkoły i przedszkola realizujące politykę równości płci oraz świadomie wypaczają i kłamią na temat teorii gender.

- Pytanie jest takie: czy Kościół katolicki, który występuje o pieniądze unijne, wie o tym, że ma obowiązek wdrażania zasady gender mainstreamingu we wszystkich programach, na które otrzyma finansowanie? - mówiła Nowicka. Zapowiedziała, że zwróci się do prezydium Sejmu o to, by wystąpiło do NIK-u i sprawdziło sposób wykorzystania funduszy unijnych przez wszystkie organizacje o charakterze religijnym czy światopoglądowym - czy zasada gender mainstreamingu jest przez nie realizowana. Dodała, że zamierza poinformować o tym Komisję Europejską.

Joanna Piotrowska z Feminoteki zapowiedziała, że jej fundacja złoży do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa poprzez wydanie funduszy unijnych niezgodnie z przeznaczeniem. Feminoteka domaga się też od MRR, jako instytucji zarządzającej środkami unijnymi, skontrolowania katolickich beneficjentów środków unijnych.

Nowicka dodała, że Kościół katolicki z jednej strony wytoczył najcięższe działa przeciwko tzw. ideologii gender, a z drugiej strony zarabia na gender ogromne pieniądze.

Na konferencji przedstawiono dane, z których wynika, że w latach 2010-2013 instytucje kościelne lub związane z kościołem zrealizowały unijne projekty, zawierające zasadę gender mainstreamingu na kwotę ponad 60 mln zł. Wśród przykładów podano m.in. realizowany przez KUL projekt Nowa oferta edukacyjna KUL odpowiedzią na potrzeby rynku pracy, Idziemy do przedszkola - projekt Stowarzyszenia Szkół Katolickich czy Szkoła na miarę sukcesu - Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wszystkich Świętych w Sobolewie.

- Wobec wypowiedzi biskupów i księży Kościoła katolickiego, części konserwatywnych polityków i polityczek publicznie sprzeciwiających się polityce równości płci i ataków na tzw. ideologię gender, zachodzą uzasadnione podejrzenia, że zasada ta nie była w tych projektach realizowana lub była realizowana niewłaściwie - mówiła Piotrowska, uzasadniając wnioski Feminoteki o kontrole wydatkowania środków z UE.

Czytaj więcej w Money.pl
Ten program to równościowa mapa drogowa
- To nie jest program działalności mojego biura, ale program działań całego rządu - podkreśla pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.
Mężczyźni do domu, kobiety do rad nadzorczych
Mężczyźni będą zachęcani do częstszego korzystania z urlopów rodzicielskich, a firmy państwowe będą musiały wprowadzić więcej kobiet do swych rad nadzorczych.
Huebner premierem! Powstał gabinet cieni
Równość w każdej dziedzinie to dziś podstawa rozwoju nowoczesnych społeczeństw - mówiły członkinie gabinetu podczas sesji otwierającej V Kongres. Przedstawiły też swoją diagnozę sytuacji w Polsce oraz propozycje reform.
dotacje unijne, biskupi, gender, wanda nowicka
PAP
Czytaj także
Polecane galerie
Axer30
212.160.172.* 2013-12-10 19:56
"Nowicka dodała, że Kościół katolicki z jednej strony wytoczył najcięższe działa przeciwko tzw. ideologii gender, a z drugiej strony zarabia na gender ogromne pieniądze" a później zarzut tej pani, że Kościół nie wprowadza gender. Logika pani Nowickiej - poziom hard. Brawo.
Rafał_
109.241.78.* 2013-12-07 05:53
Warto sprawdzić czy Kościół nas nie naciąga i w tej dziedzinie.
mister wygnany
83.23.64.* 2013-12-07 05:29
Dla niej to tylko .pzpr .odpowiada ???
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
Zobacz więcej komentarzy (6)