Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Rusza rządowa "Radosna szkoła"

Rusza rządowa "Radosna szkoła"

Fot. Artaxerxes/CC/Wikipedia

W tym roku ze środków z rządowego programu Radosna szkoła powinno powstać ponad 1400 placów zabaw przy szkołach podstawowych, z czego ponad 60 proc. na terenach gmin wiejskich - podało MEN na swojej stronie internetowej.

Program Radosna szkoła zakłada wsparcie finansowe dla organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły muzyczne I stopnia. W ramach programu mogą one uzyskać środki na zakup - lub zwrot kosztów zakupu - pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole (m.in. dużych miękkich klocków, piłek, materacy, układanek) i na urządzenie - lub zwrot kosztów urządzenia - szkolnego placu zabaw (obejmującego m.in. zagospodarowanie terenu, bezpieczną nawierzchnię oraz instalację sprzętu rekreacyjnego).Na jego realizację programu w 2010 r. przeznaczono 150 mln zł.

Koszt rządowego programu Radosna szkoła do 2014 roku, wyniesie 2,43 mld zł, z czego 1,27 mld zł pochodzić będzie z budżetu państwa, a 1,16 mld zł stanowić będzie finansowy wkład własny organów prowadzących.

Jak informuje MEN, z przeznaczonej na ten rok puli środków w pierwszej kolejności, zgodnie z zasadami programu, pieniądze przeznaczone będą dla tych szkół, które złożyły w ubiegłorocznej edycji programu wnioski na zakup pomocy dydaktycznych i wtedy ich nie dostały, po czym ponownie aplikowały o środki w tej edycji.

Takich szkół jest 5805. Środków wystarczyło też dla 26 szkół, które składały wnioski po raz pierwszy. Na zakup pomocy dydaktycznych przekazanych zostanie 50 mln zł.

Według resortu oświaty, na koniec 2010 r. miejsca zabaw w szkole wyposażone w pomoce dydaktyczne w ramach programu Radosna szkoła będzie miało niemal 80 proc. szkół podstawowych w całym kraju.

Pozostałe 100 mln zł zostanie podzielone pomiędzy szkoły, które złożyły wnioski o środki na szkolne place zabaw. Także w tej grupie w pierwszej kolejności środki otrzymają szkoły, które złożyły wnioski po raz drugi (takich wniosków jest 731 na budowę i 155 na modernizację) oraz te, które place zabaw przy szkołach już mają i wystąpiły o refundację środków (takich wniosków jest 47). Jak podało MEN, w tegorocznej puli środków starczy też dla części wnioskodawców, którzy aplikowali o nie po raz pierwszy.

Organy nadzorujące szkoły są obowiązane wykazać finansowy wkład własny w wysokości 50 proc. kosztów urządzenia szkolnego placu zabaw, natomiast koszt zakupu pomocy dydaktycznych będzie finansowany w całości z budżetu państwa do kwoty 6 lub 12 tys. zł, w zależności od liczby uczniów w klasach I-III.

Wsparcie finansowe dla organów prowadzących na urządzenie szkolnych placów zabaw wynosi maksymalnie 63 850 zł lub 115 450 zł, w zależności od liczby uczniów w klasach I-III.

W ubiegłym roku pula środków na realizację programu wyniosła 40 mln zł - wsparcie na zakup pomocy dydaktycznych przyznano 4957 szkołom (w tym 3976 na wsi).

rząd, szkoły, place zabaw, radosna szkoła
PAP
Czytaj także
Polecane galerie